"Droga odkryć naukowych jest zawsze drogą do prawdy.
Dlatego każdy człowiek, który szuka prawdy, w rzeczywistości porusza się drogą, która prowadzi do Boga.
"

      
                                                                        Jan Paweł II