Aktualności

Previous Next

Komunikat Dyrektora KLO i KSPKM w Krośnie

W związku z zaistniałą sytuacją proszę rodziców i uczniów o sprawdzanie w systemie e-dziennik wiadomości. Tam zostaną zamieszczone komunikaty i niezbędne materiały do nauki. Tą formą komunikacji można się również kontaktować z nauczycielami i dyrekcją.
Takie trudności jeszcze bardziej jednoczą naszą społeczność Katolika. Trwajmy w jedności na modlitwie: „… módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. (Jk 5,16)


Dyrektor KLO i KSPKM