Aktualności

Previous Next

„Bezpieczna droga do szkoły i poza szkołą”

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym uczniowie z klasy pierwszej poznali zasady poruszania się po ulicy, chodniku, podczas jazdy rowerem i samochodem. Przypomnieliśmy i utrwaliliśmy znaki drogowe, zwróciliśmy uwagę na noszenie elementów odblaskowych. Podczas zajęć dzieci bezbłędnie powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych. Ponadto omówiliśmy zasady bezpieczeństwa w stosunku do groźnego psa oraz tematy związane z prewencją zachowań ryzykownych, takie jak rozmowa z nieznajomym.
Liczymy, że pierwszoklasiści zastosują tę wiedzę w praktyce oraz będą bezpieczni i widoczni na ulicy.